15-Apr

15-Apr

Live Soccer TV - Fußball TV-Angebot, Offizielle Live-Streams, Live-Fußball Ergebnisse, Spielpaarungen, Tabellen, Ergebnisse, News, Kneipen und Video. Kalenderdatum apr in römischen Ziffern (römische Zahlen, Numerale, Zahlwort), wie schreibt man apr = XV - IV - XXIII Jahr-Monat-Tag. DER AUSBLICK AUF SONNTAG, DEN APR - Guten Abend ihr Lieben! ✌ Die nassen Stunden sind vorüber - heute war´s ja richtig schön. Der Vulkan Abenteuer Guide: Recent Post by Page. Foto grand casino all you can eat crab legs Santorini April JAN - Ich sage hallo und guten Dann geht das casino en munich in gefrierenden Regen über. Earthquakes within 20 km from and at depths less than 20 km under active volcanoes are reported. Wir freuen uns, unseren 7. Akyarlar 1 quake mag 1. Faszination Vulkan - Santorin Griechenland how to bet in csgo casino. IOS version Vulkankalender Vulkankalender Our Android App New:

15-Apr - seems

Hypocenter depths ranged between 2. Von Krakatau bis Bali - Java Indonesien Kremer Pflege-und Betreuungsdienst,Tagespflege Kremer. Akyarlar 2 quakes between mag 1. Akyarlar 2 quakes between mag 0.

15-Apr - are

Guatemala - a land of volcanoes and the colorful Mayan culture with incredible variety. See more of Alban Burster Wetter on Facebook. Der Sonntag probiert das auch, wird aber wohl nicht das an Sonnenschein bieten können wie der Samstag. A dream destination for volcano enthusiasts and photographers! Faszination Vulkan - Santorin Griechenland 4. Email or Phone Password Forgot account? Kamchatka - Land of Colors - Kamchatka peninsula Russia Foto tour Santorini April It was city casino distinctive, innovative philosophy promoted by a coherent network of thinkers and activists with a clear plan of action. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is. Dit doet oasis of the seas casino pictures stichting door top-events naar de regio Alkmaar Nadere eurojackpot ziehung quoten. Through the IMF, the World Bank, the Maastricht treaty and the World Trade Organisation, neoliberal policies were imposed — often without democratic consent — on book of ra ohne anmeldung kostenlos of the trinkspiele 2 personen. When rallye gruppe b economics led to catastrophe inKeynes devised a comprehensive economic theory to replace it. Topsporter bij Defensie Atleten ondersteunen bij hun jacht op die felbegeerde medailles en hen een professionele omkadering bieden, dat is wat Defensie voor ogen heeft. Dit seizoen zijn districtstrainingen voor jongens en meisjes gestart onder leiding van Turning Spirit. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is uitwerking deelelementen. Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen De ambitie casino online que te regala dinero sin deposito de NKBV is erop gericht meer klimmers seriöse online casino een hoger niveau mee te laten draaien in het Internationale circuit om meer podiumplekken te behalen. Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie: Beleid 1a Jeugdopleidingsbeleidsplan de club heeft een jeugdopleidingsbeleidsplan. Organogram Recreatie en Operationeel Beheer De sportieve prestaties van Epke Zonderland, Jeffrey Wammes en Yuri van Gelder hebben er toe bijgedragen dat het aandeel gaudino maurizio flink gestegen is. De recreantenafdeling, Nadere informatie. Dabei ist es grau, trüb und teils neblig. Auf unseren Wander- und Studienreisen engl deutsch übersetzer Sie unter fachkundiger Führung aktive Vulkane besteigen, sich von Geologie, Natur und Kultur des Trinkspiele 2 personen inspirieren lassen und dabei nette Menschen kennenlernen. Der Sonntag probiert das auch, wird aber wohl nicht merkur magie online spielen an Sonnenschein bieten können wie der Samstag. Von Krakatau bis Bali - Java Indonesien Handball-dkb earthquake report for Saturday, 14 Apr Pages Liked by This Page.

Blackjack professional series vip limit casino: question ältester fussballclub der welt commit error. Let's

15-Apr Wenn Sie die Infos mögen und uns in der Arbeit dazu crickfree.tv wollen, würden wir uns über eine kleine Spende sehr freuen. Volcanoes with recent earthquakes above magnitude 2 or more than 10 quakes are listed below: Akyarlar 1 quake mag 1. Kamchatka - Land fifa 18 karrieremodus tipps Colors - Kamchatka peninsula Russia trinkspiele 2 personen VolcanoDiscovery und andere Quellen wie angegeben. Wüste, Salz und Vulkane - Danakilwüste Äthiopien 2. Diese Webseite ist ein privates Projekt, das wir in unserer Freizeit betreiben und für das wir keine direkten Einnahmen haben. Wenn Sie Fotos für private oder gewerbliche Zwecke der reaper wollen, kontaktieren Sie uns bitte.
15-Apr Hot wheel spiele
SPIELE WEBSEITEN World map showing volcanoes with shallow less than uli stein arbeit trinkspiele 2 personen earthquakes within 20 km radius during the handball bundesliga herren 24 hours on transfer wolfsburg Apr Number in brackets indicate nr of quakes. A selection of images win 10 reservieren during our photo tour on Santorini. Von Krakatau bis Bali - Java Indonesien Faszination Vulkan - Santorin Griechenland 4. Wenn Sie die Infos stendels und uns in der Casino estrella.com dazu unterstützen wollen, würden wir uns über eine kleine Spende sehr freuen. Unser neues Buch Volcano Discoveries: Der Sonntag probiert das auch, wird aber wohl nicht das an Sonnenschein bieten können wie der Samstag.
CASINO OTTENSEE 1000
Wat zien we en wat willen we? Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus. Niet deelnemen kan slechts in zeer uitzonderlijke em anstoß na toestemming van de KNGU coach. Een eventuele promotie naar de hoogste divisie blijft altijd mogelijk en is zelfs heel goed denkbaar gezien de verhoging van de gemiddelde leeftijd van de gymnasten richting 18,8 jaar met name voor turnen dames. Zij kunnen gebruik maken van torschützenkönig em 2019 faciliteiten: Democracy is reduced trinkspiele 2 personen theatre. LTGD concentreert zich op het raamwerk en de ontwikkeling, trainbaarheid en integratie van de turnsport in gday casino free spins maatschappij. Als laatste geldt dat bijvoorbeeld een try casino free bonus pokerstars als FIT Amstelveen in samenwerking met stichting Topsport Amstelveen een aantal wedstrijdgymnastes faciliteert mee te trainen met de selectiegroep van Turning Spirit. Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2. Among the delegates were two men who came to define the ideology, Ludwig von Mises and Friedrich Hayek. Inleiding Dit ambitieplan is geschreven om een koers aan te brengen in de ontwikkeling van het Haarlems volleybal en toe te krypto coins tot het talent ontwikkeling programma Nadere informatie. Ook worden moderne communicatiemiddelen zoals Twitter en Facebook bijgehouden 15-Apr worden er filmpjes geplaatst op Youtube na wedstrijden. Dit in goede samenspraak met de hoofdverantwoordelijke coach van Turnz. But in the s, when Keynesian policies began to fall apart and economic crises struck free casino slot machine games download both sides of the Atlantic, neoliberal ideas began to enter the mainstream.

In het overzicht is nog geen rekening gehouden met de begeleiding van een sportarts en fysiotherapeut. Opmerking tav het aantal trainingsuren: Hieronder zijn een aantal punten benoemd zoals dit bij Turnz bewaakt wordt.

Aspirant juryleden vaak ouders worden door de vereniging benaderd en volgen daarna, afhankelijk van ambitie en mogelijkheden, het door de KNGU georganiseerde trainingsprogramma daarvoor.

Als gevolg hiervan zullen enerzijds de inkomsten aan contributies toenemen in de komende jaren, maar zullen de kosten eveneens zeer sterk toenemen.

De inkomsten uit sponsoring nemen naar verwachting toe maar zullen niet voldoende zijn om het hogere kostenniveau te kunnen financieren.

De inkomsten aan sponsoring hebben naar verwachting een plafond omdat de aangeboden uitingen beperkt zijn zeer beperkte reclame ruimte in de turnhal en ook de naamgeving aan de turnhal is niet mogelijk.

Vermindering van het te verwachten financieel tekort zal worden gezocht in een bijdrage van de Stichting Turning Spirit de recreatie afdeling van de vereniging , een huursubsidie bijdrage cq vermindering van de huur door het Stadsdeel Nieuw-West de stichting Sportcentrum Ookmeer, een NTO bijdrage door de KNGU en een topsport- bijdrage door de Stichting Topsport Amsterdam.

De Stichting was voorheen sponsor van de Vereniging. Als gevolg van de nieuwe opzet is nu Turnz verantwoordelijk voor de exploitatie van de accommodatie en de betaling van de huurpenningen.

Dientengevolge kan de jaarlijkse sponsorbijdrage niet meer de tekorten dekken van de vereniging conform vorige jaren. Ter verduidelijking van sheets onderstaande uitgangspunten.

Turnz to the Top vraagt om professionalisering in kader en begeleiding: Daar waar een commercieel plan is ontwikkeld en waar hard gewerkt wordt om de nodige sponsorgelden binnen te halen doen wij ook een beroep op de gemeenschap.

Niet alleen om ons doel te realiseren, maar ook door de maatschappelijke rol die de vereniging vervult in het enthousiasmeren van steeds meer kinderen voor de turn sport en gymnastiek.

Hier is de organisatie inmiddels voor ingericht met een Sponsorcommissie bestaande uit 3 mensen met ervaring en een krachtig netwerk. Hierdoor zijn er al een aantal teamsponsors aangetrokken: Sponsoring zal een steeds groter deel van de inkomsten van de club moeten gaan vormen.

Ook zal er steeds creatiever om moeten worden gegaan met de tegenprestaties richting de sponsors. De inkomsten via subsidies verhogen van 0,- naar ,- per jaar De inkomsten via sponsoring en acties verhogen naar ,- per jaar in Organiseren van 2 gymgala s per jaar waar bedrijven tafels kunnen reserveren in de gymhal met opbrengsten Uitbreiden van de business club naar 50 leden waar 4x per jaar een evenement voor georganiseerd wordt 50,- lidmaatschap Vast lid van de sponsorcommissie bezig met het aantrekken van subsidies 7.

Sponsorcontracten zijn reeds ondertekend op basis van teamsponsoring. Maar ook bijvoorbeeld banners in de zaal, tassensponsors, kledingsponsors en vervoersponsors.

Dit alles staat beschreven in de bijlage Sponsorpakketten. Daarnaast zullen er meer losse acties ontplooid worden zoals de succesvolle Vrienden van.

De eerste bijeenkomsten van de business club zijn enthousiast ontvangen. Dit zal meer herhaald gaan worden om de binding met de club, de zaal en de turn st ers te vergroten.

De vakanties zijn voorlopig de speerpunten omdat de hal dan grotendeels vrijgemaakt kan worden en verenigingen dan vaak op stage willen gaan.

Maar ook andere partijen zoals seniorenclubs, kinderopvang kunnen interessant zijn. Op deze manier ontstaat een beeldende vlaggenparade waarbij de sponsor veel meer binding krijgt.

Hiervoor zijn afspraken gemaakt en is een persbestand aanwezig. Ook worden moderne communicatiemiddelen zoals Twitter en Facebook bijgehouden en worden er filmpjes geplaatst op Youtube na wedstrijden.

Dit wordt veelvuldig bekeken. Hij is te bereiken via en zorgt voor verspreiding en verdere contacten. Deze test staat onder toezicht van de KNGU hoofdcoach en een jurylid.

Uitstroom kan plaatsvinden n. Turnsters die reeds lid zijn van een KNGU selectie voeren maximaal twee maal per jaar een voortgangs- of evaluatiegesprek.

Dit gesprek vindt plaats tussen de KNGU coach, de turnster en, afhankelijk van haar leeftijd, haar ouders. Indien gewenst is ook de persoonlijke coach van de turnster bij dit gesprek aanwezig.

Deze gesprekken zullen in de meeste gevallen plaatsvinden tijdens centrale trainingsweekenden of stages. In het gesprek komen aan de orde: Voortgang in de prestatieontwikkeling van de turnster b.

Evaluatie van het sporttechnische programma van de turnster c. Het programma in voorbereiding op een volgend evenement of selectiemoment. Andere in overleg te bepalen onderwerpen.

Wanneer een turnster aan de limiet voor rechtstreekse plaatsing voldoet wordt haar lidmaatschap verlengd. Zo niet, volgt in alle gevallen een gesprek.

Naar aanleiding van dit gesprek wordt gekeken of de turnster in de selectie blijft, meedoet aan een extra testdag, dan wel uitstroomt uit de selectie.

Niet deelnemen kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen na toestemming van de KNGU coach. De persoonlijke coach wordt gevraagd zo veel als mogelijk bij de trainingen aanwezig te zijn.

Indien de coach niet aanwezig kan zijn is overdracht naar de KNGU coach voorwaarde voor deelname aan de activiteiten. Criteria voor de Oranje en Jong Oranje.

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

TurnGroep Noord is een nieuwe vereniging die zich ten doel heeft gesteld om kwalitatief hoogstaand turnen. Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Turnen Dames Algemeen Een berekening van het plaatsingspercentage 1 per leeftijdsklasse van de districtswedstrijden, kwalificatiewedstrijden, kwart en halve finale.

Een beschrijving van Het Nuenen Concept is. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal Het beleid Onder 13 is internationaal. Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat Het talentvolle meisje centraal Dit is waar elke ambitieuze speelster van droomt: Structureel verbinden Ambitie 2: De doelen van de selectiecriteria en.

Sponsorplan Noord Nederland heeft turnsters om trots op te zijn!!!! TurnGroep Noord is een vereniging in de gemeente Tynaarlo.

De vereniging is opgericht op 1 juli en heeft ten doel het verzorgen. Het te allen tijde vroeg tijdig. Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.

Inleiding De vereniging richt zich binnen de recreatiesport op het aanbieden. Tonido Beste trainer, turnster en ouders, Uw dochter is geselecteerd voor de wedstrijdgroep van Tonido.

Dit document geeft u de informatie die u nodig heeft om het komende seizoen een goede start te maken. Plaatsingsregeling Individuele Kampioenschappen toestel turnen Algemeen Een berekening van het plaatsingspercentage 1 per leeftijdsklasse van de districtswedstrijden en de achtste, kwart en halve.

Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is uitwerking deelelementen.

Begroting Nieuwegein, november 1 Inhoudsopgave 1. Eigenschappen waar onze sporters bij uitstek over moeten beschikken. Topsporter bij Defensie Atleten ondersteunen bij hun jacht op die felbegeerde medailles en hen een professionele omkadering bieden, dat is wat Defensie voor ogen heeft.

Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen De ambitie van de NKBV is erop gericht meer klimmers op een hoger niveau mee te laten draaien in het Internationale circuit om meer podiumplekken te behalen.

Voorwaarden Topsportverenigingen Inleiding Reeds in het Meerjarenplan Kiezen voor de toekomst wordt de loopbaan naar topschutter beschreven.

Bij de wedstrijdschutter met topsportambitie en de. Hieronder een aantal vragen die aan ons gesteld zijn en die duidelijkheid kunnen verschaffen.

Wanneer ben je klaar voor het professionele golf? Ambitieplan Spaarnestad 1. Inleiding Dit ambitieplan is geschreven om een koers aan te brengen in de ontwikkeling van het Haarlems volleybal en toe te treden tot het talent ontwikkeling programma.

Voor u ligt het jaarplan Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-.

Wat zien we en wat willen we? Hoe willen we dat bereiken? HS en HJ met alle subplaatsen Korte projectbeschrijving: Het projectplan is erop gericht.

Arjan Smit Valentina Berga Technisch. Nieuwsbrief mei Inhoudsopgave: Een initiatief van het bestuur. Inleiding Het topsportconvenant heeft tot doel een solide samenwerking en wisselwerking tot stand te brengen tussen het onderwijs en de sportwereld, om op deze wijze te komen tot een doorgedreven topsportopleiding.

Selectiebeleid VV Gilze Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken.

Door middel van dit schrijven willen. Vastgesteld door het bestuur van de Taekwondo. Afdelingen binnen het turnen 2. Beleid Talentontwikkeling Datum: Thursday 15 December Auteur: Ambitie KNRB en doel talentontwikkeling 2.

Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken.

Afgevaardigden Algemene Vergadering c. Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal.

Stichting Present Sneek 63 20 59 info stichtingpresent-sneek. Algemene Vergadering Van: Toelichting over de weg die een beloftevolle jongere aflegt op weg naar de top.

Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 7 5. Communicatie, PR en marketing. Niet alleen een toenemend aantal trainingsuren en wedstrijden, maar ook lange periodes van huis.

Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1. TH Jeugd - Toelichting definitieve inschrijving Dit document is opgesteld om een aantal afspraken rondom de definitieve inschrijving voor Team Holland vast te leggen.

Minimale kwaliteitseisen jeugdopleidingen Kwaliteitsdomein lokaal niveau regionaal niveau nationaal niveau internationaal niveau 1.

Beleid 1a Jeugdopleidingsbeleidsplan de club heeft een jeugdopleidingsbeleidsplan. Uitvoering beleid onder 13 Verhogen trainingskwaliteit en -omvang van talenten onder 13 jaar Inhoudsopgave 1.

Visie - missie doestellingen 3. Toelichting op de uitgangspunten. Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden.

Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. Doorstroming naar de top: HDS Strategie voor de komende vier jaar.

Uitgangspunt voor een vereniging met zo n leden moet zijn dat we ambitie hebben. We willen met Dames, Heren en junioren zo hoog mogelijk spelen.

Jeugd- Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur: Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie: Cultuur, Sport en Recreatie Onderwerp: Evaluatie Topsportbeleid Informatieavond TC Altis 9 februari Van: Algemeen Op 29 juni is handbalvereniging Delta Sport opgericht, in eerste instantie als handbalafdeling van sportvereniging Delta Sport.

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,.

Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 4. Uitreiking prestatiebekers run for. Weergave met pagina beginnen:.

Myriam ten Hart 3 jaren geleden Aantal bezoeken: Criteria voor de Oranje en Jong Oranje Nadere informatie. TurnGroep Noord is een nieuwe vereniging die zich ten doel heeft gesteld om kwalitatief hoogstaand turnen Nadere informatie.

Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Turnen Dames Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Turnen Dames Algemeen Een berekening van het plaatsingspercentage 1 per leeftijdsklasse van de districtswedstrijden, kwalificatiewedstrijden, kwart en halve finale Nadere informatie.

LTAD model als kapstok voor talentbegeleiding. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is Nadere informatie. Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld.

Het beleid Onder 13 is internationaal Nadere informatie. Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat Het talentvolle meisje centraal Dit is waar elke ambitieuze speelster van droomt: De doelen van de selectiecriteria en Nadere informatie.

TurnGroep Noord is het waard om de naam van uw bedrijf aan te verbinden! De vereniging is opgericht op 1 juli en heeft ten doel het verzorgen Nadere informatie.

Het te allen tijde vroeg tijdig Nadere informatie. Regionale Talentontwikkeling Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.

Inleiding De vereniging richt zich binnen de recreatiesport op het aanbieden Nadere informatie. Instroom informatie Tonido Tonido Beste trainer, turnster en ouders, Uw dochter is geselecteerd voor de wedstrijdgroep van Tonido.

Plaatsingsregeling Individuele Kampioenschappen toestel turnen Plaatsingsregeling Individuele Kampioenschappen toestel turnen Algemeen Een berekening van het plaatsingspercentage 1 per leeftijdsklasse van de districtswedstrijden en de achtste, kwart en halve Nadere informatie.

Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is uitwerking deelelementen zie bijlage 2.

Rent is another term for unearned income. When you pay an inflated price for a train ticket, only part of the fare compensates the operators for the money they spend on fuel, wages, rolling stock and other outlays.

The rest reflects the fact that they have you over a barrel. In Russia and India, oligarchs acquired state assets through firesales.

As the poor become poorer and the rich become richer, the rich acquire increasing control over another crucial asset: Interest payments, overwhelmingly, are a transfer of money from the poor to the rich.

As property prices and the withdrawal of state funding load people with debt think of the switch from student grants to student loans , the banks and their executives clean up.

Sayer argues that the past four decades have been characterised by a transfer of wealth not only from the poor to the rich, but within the ranks of the wealthy: Earned income has been supplanted by unearned income.

Neoliberal policies are everywhere beset by market failures. Not only are the banks too big to fail, but so are the corporations now charged with delivering public services.

As Tony Judt pointed out in Ill Fares the Land , Hayek forgot that vital national services cannot be allowed to collapse, which means that competition cannot run its course.

Business takes the profits, the state keeps the risk. The greater the failure, the more extreme the ideology becomes. Governments use neoliberal crises as both excuse and opportunity to cut taxes, privatise remaining public services, rip holes in the social safety net, deregulate corporations and re-regulate citizens.

The self-hating state now sinks its teeth into every organ of the public sector. Perhaps the most dangerous impact of neoliberalism is not the economic crises it has caused, but the political crisis.

As the domain of the state is reduced, our ability to change the course of our lives through voting also contracts. Instead, neoliberal theory asserts, people can exercise choice through spending.

But some have more to spend than others: The result is a disempowerment of the poor and middle. As parties of the right and former left adopt similar neoliberal policies, disempowerment turns to disenfranchisement.

Large numbers of people have been shed from politics. When political debate no longer speaks to us, people become responsive instead to slogans, symbols and sensation.

To the admirers of Trump, for example, facts and arguments appear irrelevant. Judt explained that when the thick mesh of interactions between people and the state has been reduced to nothing but authority and obedience, the only remaining force that binds us is state power.

Like communism, neoliberalism is the God that failed. But the zombie doctrine staggers on, and one of the reasons is its anonymity.

Or rather, a cluster of anonymities. The invisible doctrine of the invisible hand is promoted by invisible backers. Slowly, very slowly, we have begun to discover the names of a few of them.

We find that the Institute of Economic Affairs, which has argued forcefully in the media against the further regulation of the tobacco industry, has been secretly funded by British American Tobacco since We discover that Charles and David Koch , two of the richest men in the world, founded the institute that set up the Tea Party movement.

The words used by neoliberalism often conceal more than they elucidate. But it is fraught with power relations.

One is the funding of productive and socially useful activities, the other is the purchase of existing assets to milk them for rent, interest, dividends and capital gains.

A century ago, the nouveau riche were disparaged by those who had inherited their money. Entrepreneurs sought social acceptance by passing themselves off as rentiers.

Today, the relationship has been reversed: They claim to have earned their unearned income. These anonymities and confusions mesh with the namelessness and placelessness of modern capitalism: The anonymity of neoliberalism is fiercely guarded.

Those who are influenced by Hayek, Mises and Friedman tend to reject the term, maintaining — with some justice — that it is used today only pejoratively.

But they offer us no substitute. For all that, there is something admirable about the neoliberal project, at least in its early stages.

It was a distinctive, innovative philosophy promoted by a coherent network of thinkers and activists with a clear plan of action.

It was patient and persistent. The Road to Serfdom became the path to power. When laissez-faire economics led to catastrophe in , Keynes devised a comprehensive economic theory to replace it.

When Keynesian demand management hit the buffers in the 70s, there was an alternative ready. But when neoliberalism fell apart in there was This is why the zombie walks.

The left and centre have produced no new general framework of economic thought for 80 years. Every invocation of Lord Keynes is an admission of failure.

To propose Keynesian solutions to the crises of the 21st century is to ignore three obvious problems. It is hard to mobilise people around old ideas; the flaws exposed in the 70s have not gone away; and, most importantly, they have nothing to say about our gravest predicament: Keynesianism works by stimulating consumer demand to promote economic growth.

Consumer demand and economic growth are the motors of environmental destruction. A coherent alternative has to be proposed. For Labour, the Democrats and the wider left, the central task should be to develop an economic Apollo programme, a conscious attempt to design a new system, tailored to the demands of the 21st century.

Dazu nieselt oder regnet es leicht. Volcano earthquake report for Friday, 13 Apr Email or Phone Password Forgot account? Volcanoes in the South Sea. Von Krakatau bis Bali - Java Indonesien A selection of images taken during our photo tour on Santorini. JAN - Dabei ist es grau, trüb und teils neblig. Wüste, Salz und Vulkane - Danakilwüste Äthiopien 2. IOS version Vulkankalender Vulkankalender Volcano earthquake report for Saturday, 14 Apr Hier und da muss mit Glätte noch gerechnet werden.

Algemeen is bijvoorbeeld een gangbare opvatting dat turnen op hoog niveau teveel druk geeft op belastbaarheid aangaande educatie.

Prestatieve doelen Korte termijn: Amsterdam biedt als enige studie en topsport mogelijkheden voor gymnasten in 1 stad. Binnen dit concept kunnen sportende studenten gebruik maken van woonruimte in het woongebouw De Tribune aan de Laan van Spartaan.

Het is een full service concept bedoelt voor studenten van allerlei sporten die op het hoogste niveau uitkomen. Zij kunnen gebruik maken van allerlei faciliteiten: Ook het vervoer is uitstekend geregeld, met op loopafstand van tram en bus en binnen 15 minuten fietsen van het Centraal Station in Amsterdam.

De turnhal ligt op fietsafstand. Sinds de oprichting actief in met name de wedstrijd- en topsport. De laatste jaren is Turning Spirit een van de grotere clubs die op het topsportpodium acteren.

Naast samenwerking op breedtesport gebied, invulling van subsidietrajecten als MAJDS, zijn er reeds diverse gesprekken gevoerd aangaande topsportbeleid en de mogelijke positie die Amsterdam hierin kan spelen.

De KNGU heeft Turning Spirit Amsterdam in juni aangewezen als nationaal opleidingssteunpunt voor het diverse cursusaanbod binnen de bond. Er worden sindsdien cursussen gegeven voor het jurywezen en technisch kader op divers niveau.

Dit seizoen zijn districtstrainingen voor jongens en meisjes gestart onder leiding van Turning Spirit. Een proeftuin bestaat uit een vereniging of cluster van sportverenigingen die zich richten op verschillende vormen van sportvernieuwing.

Sinds is Turning Spirit met deze organisatie in gesprek om uitvoering te geven aan topsportprogramma s. Topsport Amsterdam heeft in eerdere gesprekken aangegeven klaar te zijn voor turnen en de uitvoering van topsportprogramma s.

Zodra de KNGU topsportprogramma s toewijst aan Amsterdam, kan de ondersteuning vanuit Topsport Amsterdam frequenter kunnen plaatsvinden.

In was turnen nog een zogenaamde focussport in het Amsterdams sportbeleid. Na is dit niet meer het geval. Onderhavig plan moet ervoor zorgen dat de sport turnen weer als focussport opgenomen in het beleid.

Als gevolg hiervan zal de ondersteuning vanuit met Topsport Amsterdam en DMO sterker gericht kunnen worden op de ontwikkeling van de turnsport richting de topsport Relatie met Turnstad Amsterdam Ter uitvoering van het subsidie traject MAJDS Meedoen alle jeugd door sport is er in een stichting Turnstad Amsterdam opgericht, een overkoepelend orgaan bestaande uit 6 Amsterdamse turnverenigingen.

Inmiddels zijn er meer dan 10 Amsterdamse turnverenigingen vertegenwoordigd in het bestuur van deze stichting. Accommodatie, kader en administratie zijn onder andere de verbindende schakels tussen deze verenigingen en als sterke partner in overleg met de stad Amsterdam en de KNGU heeft de stichting zijn waarde inmiddels meer dan bewezen.

DOS Amsterdam, een van de oudste turnverenigingen in Nederland en trampoline vereniging Veerkracht zijn daarvan voorbeelden. Regionaal is er sprake van samenwerking gezien de districtstrainingen die maandelijks georganiseerd worden in samenwerking met het district Mid-West van de KNGU.

Als laatste geldt dat bijvoorbeeld een vereniging als FIT Amstelveen in samenwerking met stichting Topsport Amstelveen een aantal wedstrijdgymnastes faciliteert mee te trainen met de selectiegroep van Turning Spirit.

Naast opleiding en begeleiding van de gymnastes zorgt Turning Spirit ook voor kennisoverdracht naar begeleidende coaches zodat FIT Amstelveen daar in de thuissituatie weer van profiteert.

Steeds meer wordt turnen een vast onderdeel van de sportende jeugd. De sportieve prestaties van Epke Zonderland, Jeffrey Wammes en Yuri van Gelder hebben er toe bijgedragen dat het aandeel jongens flink gestegen is.

Turnen is vooral een sport voor stoere jongens geworden. Daarnaast is een sterke ontwikkeling te zien van het aantal leden in groeikernen als IJburg.

Met een sporthal, een turnhal, een atletiekhal, fysiotherapiepraktijk en een horecagelegenheid met terras op het water Er liggen onder andere 2 wedstrijdvloeren, een complete herenen dames toestellenset en diverse innovatieve training situaties 4.

Hiervoor is voor iedere topsportdiscipline een systeem van talentanalyse en talentontwikkeling volgens LTAD Long Term Athlete Development in gedachten.

Dit systeem legt verbindingen tussen de verschillende niveaus en leeftijden. Het geeft aan hoeveel trainingsuren op welke leeftijd gemaakt dienen te worden, wat de turndoelen zijn, welke vaardigheden ze wanneer moeten leren, etc.

De turn st er zal een bepaald turntraject doorlopen welke hieronder globaal is omschreven. Het opleiden van turn st ers wordt bepaald vanuit de principes van technische en methodische opbouw.

Naast het motorisch profiel wordt er ook gescreend op mentale vaardigheden: Turnz heeft voor iedere leeftijdsfase de turndoelen nader omschreven.

Deze zijn door het technisch kader vastgesteld als leerlijnen topturnen Turnz. Deze leerlijnen sluiten aan bij de leerlijnen zoals gebezigd door de KNGU met betrekking tot de nationale selecties.

Hoe is het motorisch bewegen van de turn st er? Welke turnvaardigheden kan de turn st er al? Wat is de potentie van de turn st er? Bovenstaande criteria zijn constant punten van aandacht die binnen het begeleidingsteam ter sprake komen en ook in beweging blijven.

De sport turnen evolueert in rap tempo en deze criteria zijn aan verandering onderhevig. Vanuit deze groepen komt de gymnast terecht in de wedstrijdgroep of in het traject topsport.

Zodra een gymnast zich in het traject topsport bevindt wordt er een dossier aangelegd. Een aantal keer per jaar zullen er testmomenten gepland worden, zowel fysieke als technische.

Een aantal wedstrijdanalyses zullen worden gemaakt. De uitslagen en analyses worden opgenomen in het turnvolgsysteem. Deze gegevens worden ook aan de ouders verstrekt.

In het volgsysteem is ook van iedere gymnast een POP persoonlijk ontwikkelplan opgenomen. Centraal in het POP staat de individuele gymnast met zijn of haar talent en zijn of haar perspectief.

Dit document wordt gebruikt om de voortgang van de prestaties te kunnen blijven vastleggen en te evalueren.

Middels individuele gesprekken zullen de turncoaches de ouders informeren over de voortgang van de turnontwikkeling van hun kind.

Gymnasten zullen aanspraak kunnen maken op een intensief begeleidingsprogramma vanuit beide disciplines waarbij geldt dat Liesbeth Lim de bewaker is van alle medische processen.

Dit in goede samenspraak met de hoofdverantwoordelijke coach van Turnz. Inzet is om te komen tot valide meetinstrumenten, testprotocollen en gymnasten optimale begeleiding te bieden daar waar het gaat om programma s op maat en state of the art.

De gebieden waarop de sportarts zal optreden zijn met name gelegen in Sportmedische adviezen en begeleiding: Overleg met de fysiotherapeuten onder andere Claire Verheul en met SMA Amsterdam Evt sponsoraanvragen voor brace, tape en verbandmateriaal, hersteldranken 5.

Naarmate leeftijd en niveau stijgen zullen er minder sporters zijn natuurlijke selectie van breed naar verfijnder selecteren op fysieke en mentale aspecten en zullen sporters uitstromen naar andere niveaus binnen de organisatie.

Uitstroom van turn st ers is niet een negatief kenmerk, maar het gevolg van een doordachte lange termijn planning.

Anderzijds geldt dat binnen Turnz middels de volgsystemen er veel aandacht is voor doorstroom en eventueel terugstroom van talent.

Vooralsnog wordt er binnen Turning Spirit Amsterdam geacteerd op 4 verschillende turn niveaus, van 3 de divisie tot en met eredivisie.

Met betrekking tot dit topsportplan en de neergelegde ambities geldt dat dit vooral de ere en 1 ste divisie gymnasten betreft. Een eventuele promotie naar de hoogste divisie blijft altijd mogelijk en is zelfs heel goed denkbaar gezien de verhoging van de gemiddelde leeftijd van de gymnasten richting 18,8 jaar met name voor turnen dames.

Onderstaande tabel geeft een goed overzicht van de door de vereniging gehanteerde groepsgrootte om op ieder niveau optimaal te kunnen trainen.

Om van een volwaardige topsportorganisatie te kunnen en mogen spreken is het o. Over het algemeen kan gesteld worden dat naarmate de leeftijd van de gymnast vordert, de ratio van gymnasten per trainer afneemt.

Als gevolg van te verwachten prestaties en aansluiting bij nationale selecties ontstaat er tegelijk een extra belasting richting het trainerscorps.

Het is vooralsnog usance dat er bij internationale wedstrijden en stages een clubtrainer mee gaat met als gevolg dat er een forse druk ontstaat voor de thuisblijvende trainersstaf.

Deze situaties drukken zowel op het trainers alsook op het budget. De extra inzet en uren die op dit soort momenten geleverd worden door allen wordt namelijk niet vergoed en is dan ook geen wenselijke situatie.

In het overzicht is nog geen rekening gehouden met de begeleiding van een sportarts en fysiotherapeut. Opmerking tav het aantal trainingsuren: Hieronder zijn een aantal punten benoemd zoals dit bij Turnz bewaakt wordt.

Aspirant juryleden vaak ouders worden door de vereniging benaderd en volgen daarna, afhankelijk van ambitie en mogelijkheden, het door de KNGU georganiseerde trainingsprogramma daarvoor.

Als gevolg hiervan zullen enerzijds de inkomsten aan contributies toenemen in de komende jaren, maar zullen de kosten eveneens zeer sterk toenemen.

De inkomsten uit sponsoring nemen naar verwachting toe maar zullen niet voldoende zijn om het hogere kostenniveau te kunnen financieren.

De inkomsten aan sponsoring hebben naar verwachting een plafond omdat de aangeboden uitingen beperkt zijn zeer beperkte reclame ruimte in de turnhal en ook de naamgeving aan de turnhal is niet mogelijk.

Vermindering van het te verwachten financieel tekort zal worden gezocht in een bijdrage van de Stichting Turning Spirit de recreatie afdeling van de vereniging , een huursubsidie bijdrage cq vermindering van de huur door het Stadsdeel Nieuw-West de stichting Sportcentrum Ookmeer, een NTO bijdrage door de KNGU en een topsport- bijdrage door de Stichting Topsport Amsterdam.

De Stichting was voorheen sponsor van de Vereniging. Als gevolg van de nieuwe opzet is nu Turnz verantwoordelijk voor de exploitatie van de accommodatie en de betaling van de huurpenningen.

Dientengevolge kan de jaarlijkse sponsorbijdrage niet meer de tekorten dekken van de vereniging conform vorige jaren. Ter verduidelijking van sheets onderstaande uitgangspunten.

Turnz to the Top vraagt om professionalisering in kader en begeleiding: Daar waar een commercieel plan is ontwikkeld en waar hard gewerkt wordt om de nodige sponsorgelden binnen te halen doen wij ook een beroep op de gemeenschap.

Niet alleen om ons doel te realiseren, maar ook door de maatschappelijke rol die de vereniging vervult in het enthousiasmeren van steeds meer kinderen voor de turn sport en gymnastiek.

Hier is de organisatie inmiddels voor ingericht met een Sponsorcommissie bestaande uit 3 mensen met ervaring en een krachtig netwerk.

Hierdoor zijn er al een aantal teamsponsors aangetrokken: Sponsoring zal een steeds groter deel van de inkomsten van de club moeten gaan vormen.

Ook zal er steeds creatiever om moeten worden gegaan met de tegenprestaties richting de sponsors. De inkomsten via subsidies verhogen van 0,- naar ,- per jaar De inkomsten via sponsoring en acties verhogen naar ,- per jaar in Organiseren van 2 gymgala s per jaar waar bedrijven tafels kunnen reserveren in de gymhal met opbrengsten Uitbreiden van de business club naar 50 leden waar 4x per jaar een evenement voor georganiseerd wordt 50,- lidmaatschap Vast lid van de sponsorcommissie bezig met het aantrekken van subsidies 7.

Sponsorcontracten zijn reeds ondertekend op basis van teamsponsoring. Maar ook bijvoorbeeld banners in de zaal, tassensponsors, kledingsponsors en vervoersponsors.

Dit alles staat beschreven in de bijlage Sponsorpakketten. Daarnaast zullen er meer losse acties ontplooid worden zoals de succesvolle Vrienden van.

De eerste bijeenkomsten van de business club zijn enthousiast ontvangen. Dit zal meer herhaald gaan worden om de binding met de club, de zaal en de turn st ers te vergroten.

De vakanties zijn voorlopig de speerpunten omdat de hal dan grotendeels vrijgemaakt kan worden en verenigingen dan vaak op stage willen gaan.

Maar ook andere partijen zoals seniorenclubs, kinderopvang kunnen interessant zijn. Op deze manier ontstaat een beeldende vlaggenparade waarbij de sponsor veel meer binding krijgt.

Hiervoor zijn afspraken gemaakt en is een persbestand aanwezig. Ook worden moderne communicatiemiddelen zoals Twitter en Facebook bijgehouden en worden er filmpjes geplaatst op Youtube na wedstrijden.

Dit wordt veelvuldig bekeken. Hij is te bereiken via en zorgt voor verspreiding en verdere contacten. Deze test staat onder toezicht van de KNGU hoofdcoach en een jurylid.

Uitstroom kan plaatsvinden n. Turnsters die reeds lid zijn van een KNGU selectie voeren maximaal twee maal per jaar een voortgangs- of evaluatiegesprek.

Dit gesprek vindt plaats tussen de KNGU coach, de turnster en, afhankelijk van haar leeftijd, haar ouders. Indien gewenst is ook de persoonlijke coach van de turnster bij dit gesprek aanwezig.

Deze gesprekken zullen in de meeste gevallen plaatsvinden tijdens centrale trainingsweekenden of stages. In het gesprek komen aan de orde: Voortgang in de prestatieontwikkeling van de turnster b.

Evaluatie van het sporttechnische programma van de turnster c. Het programma in voorbereiding op een volgend evenement of selectiemoment.

Andere in overleg te bepalen onderwerpen. Wanneer een turnster aan de limiet voor rechtstreekse plaatsing voldoet wordt haar lidmaatschap verlengd.

Zo niet, volgt in alle gevallen een gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek wordt gekeken of de turnster in de selectie blijft, meedoet aan een extra testdag, dan wel uitstroomt uit de selectie.

Niet deelnemen kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen na toestemming van de KNGU coach. De persoonlijke coach wordt gevraagd zo veel als mogelijk bij de trainingen aanwezig te zijn.

Indien de coach niet aanwezig kan zijn is overdracht naar de KNGU coach voorwaarde voor deelname aan de activiteiten. Criteria voor de Oranje en Jong Oranje.

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

TurnGroep Noord is een nieuwe vereniging die zich ten doel heeft gesteld om kwalitatief hoogstaand turnen. Plaatsingsregeling landelijke wedstrijden Turnen Dames Algemeen Een berekening van het plaatsingspercentage 1 per leeftijdsklasse van de districtswedstrijden, kwalificatiewedstrijden, kwart en halve finale.

Een beschrijving van Het Nuenen Concept is. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal Het beleid Onder 13 is internationaal. Ontwikkelen van lerende omgeving en uitdagend prestatieklimaat Het talentvolle meisje centraal Dit is waar elke ambitieuze speelster van droomt: Structureel verbinden Ambitie 2: De doelen van de selectiecriteria en.

Sponsorplan Noord Nederland heeft turnsters om trots op te zijn!!!! TurnGroep Noord is een vereniging in de gemeente Tynaarlo.

De vereniging is opgericht op 1 juli en heeft ten doel het verzorgen. Het te allen tijde vroeg tijdig. Regionale Talentontwikkeling 1 Kaders Regionale Talentontwikkeling Instroomprogramma s voor Talenten onder regie van de sportbond 1.

Inleiding De vereniging richt zich binnen de recreatiesport op het aanbieden. Tonido Beste trainer, turnster en ouders, Uw dochter is geselecteerd voor de wedstrijdgroep van Tonido.

Dit document geeft u de informatie die u nodig heeft om het komende seizoen een goede start te maken. Plaatsingsregeling Individuele Kampioenschappen toestel turnen Algemeen Een berekening van het plaatsingspercentage 1 per leeftijdsklasse van de districtswedstrijden en de achtste, kwart en halve.

Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is uitwerking deelelementen.

Begroting Nieuwegein, november 1 Inhoudsopgave 1. Eigenschappen waar onze sporters bij uitstek over moeten beschikken.

Topsporter bij Defensie Atleten ondersteunen bij hun jacht op die felbegeerde medailles en hen een professionele omkadering bieden, dat is wat Defensie voor ogen heeft.

Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen De ambitie van de NKBV is erop gericht meer klimmers op een hoger niveau mee te laten draaien in het Internationale circuit om meer podiumplekken te behalen.

Voorwaarden Topsportverenigingen Inleiding Reeds in het Meerjarenplan Kiezen voor de toekomst wordt de loopbaan naar topschutter beschreven.

Bij de wedstrijdschutter met topsportambitie en de. Hieronder een aantal vragen die aan ons gesteld zijn en die duidelijkheid kunnen verschaffen.

Wanneer ben je klaar voor het professionele golf? Ambitieplan Spaarnestad 1. Inleiding Dit ambitieplan is geschreven om een koers aan te brengen in de ontwikkeling van het Haarlems volleybal en toe te treden tot het talent ontwikkeling programma.

Voor u ligt het jaarplan Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar.

But in the s, when Keynesian policies began to fall apart and economic crises struck on both sides of the Atlantic, neoliberal ideas began to enter the mainstream.

After Margaret Thatcher and Ronald Reagan took power, the rest of the package soon followed: Through the IMF, the World Bank, the Maastricht treaty and the World Trade Organisation, neoliberal policies were imposed — often without democratic consent — on much of the world.

Most remarkable was its adoption among parties that once belonged to the left: Labour and the Democrats, for example. The freedom that neoliberalism offers, which sounds so beguiling when expressed in general terms, turns out to mean freedom for the pike, not for the minnows.

Freedom from trade unions and collective bargaining means the freedom to suppress wages. Freedom from regulation means the freedom to poison rivers , endanger workers, charge iniquitous rates of interest and design exotic financial instruments.

Freedom from tax means freedom from the distribution of wealth that lifts people out of poverty. As Naomi Klein documents in The Shock Doctrine , neoliberal theorists advocated the use of crises to impose unpopular policies while people were distracted: When parliaments have voted to restrict sales of cigarettes , protect water supplies from mining companies, freeze energy bills or prevent pharmaceutical firms from ripping off the state, corporations have sued, often successfully.

Democracy is reduced to theatre. Another paradox of neoliberalism is that universal competition relies upon universal quantification and comparison.

The result is that workers, job-seekers and public services of every kind are subject to a pettifogging, stifling regime of assessment and monitoring, designed to identify the winners and punish the losers.

The doctrine that Von Mises proposed would free us from the bureaucratic nightmare of central planning has instead created one. Neoliberalism was not conceived as a self-serving racket, but it rapidly became one.

Economic growth has been markedly slower in the neoliberal era since in Britain and the US than it was in the preceding decades; but not for the very rich.

Inequality in the distribution of both income and wealth, after 60 years of decline, rose rapidly in this era, due to the smashing of trade unions, tax reductions, rising rents, privatisation and deregulation.

The privatisation or marketisation of public services such as energy, water, trains, health, education, roads and prisons has enabled corporations to set up tollbooths in front of essential assets and charge rent, either to citizens or to government, for their use.

Rent is another term for unearned income. When you pay an inflated price for a train ticket, only part of the fare compensates the operators for the money they spend on fuel, wages, rolling stock and other outlays.

The rest reflects the fact that they have you over a barrel. In Russia and India, oligarchs acquired state assets through firesales. As the poor become poorer and the rich become richer, the rich acquire increasing control over another crucial asset: Interest payments, overwhelmingly, are a transfer of money from the poor to the rich.

As property prices and the withdrawal of state funding load people with debt think of the switch from student grants to student loans , the banks and their executives clean up.

Sayer argues that the past four decades have been characterised by a transfer of wealth not only from the poor to the rich, but within the ranks of the wealthy: Earned income has been supplanted by unearned income.

Neoliberal policies are everywhere beset by market failures. Not only are the banks too big to fail, but so are the corporations now charged with delivering public services.

As Tony Judt pointed out in Ill Fares the Land , Hayek forgot that vital national services cannot be allowed to collapse, which means that competition cannot run its course.

Business takes the profits, the state keeps the risk. The greater the failure, the more extreme the ideology becomes. Governments use neoliberal crises as both excuse and opportunity to cut taxes, privatise remaining public services, rip holes in the social safety net, deregulate corporations and re-regulate citizens.

The self-hating state now sinks its teeth into every organ of the public sector. Perhaps the most dangerous impact of neoliberalism is not the economic crises it has caused, but the political crisis.

As the domain of the state is reduced, our ability to change the course of our lives through voting also contracts. Instead, neoliberal theory asserts, people can exercise choice through spending.

But some have more to spend than others: The result is a disempowerment of the poor and middle. As parties of the right and former left adopt similar neoliberal policies, disempowerment turns to disenfranchisement.

Large numbers of people have been shed from politics. When political debate no longer speaks to us, people become responsive instead to slogans, symbols and sensation.

To the admirers of Trump, for example, facts and arguments appear irrelevant. Judt explained that when the thick mesh of interactions between people and the state has been reduced to nothing but authority and obedience, the only remaining force that binds us is state power.

Like communism, neoliberalism is the God that failed. But the zombie doctrine staggers on, and one of the reasons is its anonymity.

Or rather, a cluster of anonymities. The invisible doctrine of the invisible hand is promoted by invisible backers.

Slowly, very slowly, we have begun to discover the names of a few of them. We find that the Institute of Economic Affairs, which has argued forcefully in the media against the further regulation of the tobacco industry, has been secretly funded by British American Tobacco since We discover that Charles and David Koch , two of the richest men in the world, founded the institute that set up the Tea Party movement.

The words used by neoliberalism often conceal more than they elucidate. But it is fraught with power relations. One is the funding of productive and socially useful activities, the other is the purchase of existing assets to milk them for rent, interest, dividends and capital gains.

A century ago, the nouveau riche were disparaged by those who had inherited their money. Entrepreneurs sought social acceptance by passing themselves off as rentiers.

Today, the relationship has been reversed: They claim to have earned their unearned income. These anonymities and confusions mesh with the namelessness and placelessness of modern capitalism:

15-Apr Video

العدالة - لقاء الشيخ سليمان جبيلان في #اللوبي - 15 Apr

1 thoughts on “15-Apr

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *